责任编辑:林颖、梁琦

已发表论文
来源: | 作者:梁琦 | 发布时间: 2019-08-26 | 16963 次浏览 | 分享到:

182.Zheng-Hua Zhang, Zhen-Min Niu, Wei Huang, Lei-Hong Xiang, Chao-Ying Gu, Lin Yang and Zhi-Zhong Zheng. Loss of Heterozygosity Analysis on Chromosome 12q in Disseminated Superficial Actinic Porokeratosis. Journal of Investigative Dermatology 2007, 127:482485.

183.Liang-Dan Sun, Wei Li, Sen Yang, Xing Fan, Kai-Lin Yan, Yan-Hua Liang, Min Gao, Yong Cui, Feng-Li Xiao, Wen-Hui Du, Kai-Yue Zhang, Wei Huang, Jian-Jun Liu, Xue-Jun Zhang. Evidence for a Novel Psoriasis Susceptibility Locus at 9q339q34 in Chinese Hans. Journal of Investigative Dermatology 2007, 127:1140 - 1144

184.Pei-Guang Wang, Min Gao, Yong Cui, Feng-Li Xiao, Ya-Gang Zhu, Yun-Qing Ren, Kai-Lin Yan, Wen-Hui Du, Kai-Yue Zhang, Sen Yang, Wei Huang, Xue-Jun Zhang.A New Clinical Variant of Hereditary Localized Alopecia: Report of a Chinese Family Mapped to Chromosome 2p25.12p23.2. Journal of Investigative Dermatology 2007, 127(7):1776-1779.

185.Kai-Lin Yan, Wei Huang, Xue-Jun Zhang, Sen Yang, Yu-Ming Chen, Feng-Li Xiao, Xing Fan, Min Gao, Yong Cui, Guo-Long Zhang, Liang-dan Sun, Pei-Guang Wang, Jian-Jun Chen, Wei Li, Ze-hua Chen, Zhi-Min Wang, Da-zhi Wang, Kai-Yue Zhang and Jian-Jun Liu. Follow-Up Analysis of PSORS9 in 151 Chinese Families Confirmed the Linkage to 4q3132 and Refined the Evidence to the Families of Early-Onset Psoriasis.  Journal of Investigative Dermatology 2007, 127: 312 - 318

186.Liang Y, Yang S, Zhou Y, Gui J, Ren Y, Chen J, Fan X, Sun L, Xiao F, Gao M, Du W, Fang Q, Xu S, Huang W, Zhang X. Evidence for two susceptibility loci on chromosomes 22q12 and 6p21-p22 in Chinese generalized vitiligo families.Journal of Investigative Dermatology  2007 127(11):2552-7.

187.Zhang XJ, Yan KL, Wang ZM, Yang S, Zhang GL, Fan X, Xiao FL, Gao M, Cui Y, Wang PG, Sun LD, Zhang KY, Wang B, Wang DZ, Xu SJ, Huang W, Liu JJ. Polymorphisms in interleukin-15 gene on chromosome 4q31.2 are associated with psoriasis vulgaris in Chinese population. Journal of Investigative Dermatology . 2007, 127(11):2544-51.

188.Jian Huang, Zhang X, Zhang M, Zhu JD, Zhang YL, Lin Y, Wang KS, Qi XF, Zhang Q, Liu GZ, Yu J, Cui Y, Yang PY, Wang ZQ, Han ZG. Up-regulation of DLK1 gene could contribute to human hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis. 2007285):10941103. [Advance Access publication November 17, 2006]

189.Liu F, Hu W, Cui SJ, Chi M, Fang CY, Wang ZQ, Yang PY, Han ZG. Insight into the host-parasite interplay by proteomic study of host proteins copurified with the human parasite, Schistosoma japonicum. Proteomics. 7(3)(2007), 450-462

190.*Zhao, G. -P. (2007). SARS molecular epidemiology: a Chinese fairy tale of controlling an emerging zoonotic disease in the genomics era. Phil. Trans. R. Soc. B 2007;362:1063-1081

191.Hongxia Ma, Liang Xu, Jing Yuan, Minhua Shao, Zhibin Hu, Feng Wang, Yi Wang, Wentao Yuan, Ji Qian, Ying Wang, Pengcheng Xun, Hongliang Liu, Weihong Chen, Lin Yang, Guangfu Jin, Xiang Huo, Feng Chen, Yin Yao Shugart, Li Jin, Qingyi Wei, Tangchun Wu, Hongbing Shen, Wei Huang and Daru Lu. Tagging single nucleotide polymorphisms in excision repair cross-complementing group 1 (ERCC1) and risk of primary lung cancer in a Chinese population. Pharmacogenetics & Genomics. 2007, 17(6):417-423

192.Zhibin Hu, Haifeng Wang, Minhua Shao, Guangfu Jing, Weiwei Sun, Yi Wang, Hongliang Liu, Ying Wang, Hongxia Ma, Ji Qian, Li Jin, Qingyi Wei, Daru Lu, Wei Huang, and Hongbing Shen. Genetic Variants in MGMT and Risk of Lung Cancer in Southeastern Chinese: A Haplotype-Based Analysis. HUMAN MUTATION 200728(5): 431-440

193.Zhang Z, Niu Z, Wang Y, Huang W. Association of SSH1 mutations with disseminated superficial actinic porokeratosis in Chinese pedigrees (response to Frank et al.). Human Mutation 2007; 28(12),1243-1244

194.Shuhua Xu, Wei Huang, Haifeng Wang, Yungang He, Ying Wang, Yi Wang, Ji Qian, Momiao Xiong, and Li Jin. Dissecting Linkage Disequilibrium in African-American Genomes: Roles of Markers and Individuals. Mol Biol Evol.2007; 24: 2049-2058

195.Wang W, Zhong J, Su B, Zhou Y, Wang YQ. Comparison of Pax1/9 locus reveals 500-Myr-old syntenic block and evolutionary conserved noncoding regions. Mol Biol Evol. 2007; 24(3):784-91.

196.Zhang X, Lin DH, Jin Y, Wang KS, Zhang Y, Babilonia E, Wang Z, Wang Z, Giebisch G, Han ZG, Wang WH. Inhibitor of growth 4 (ING4) is up-regulated by a low K intake and suppresses renal outer medullary K channels (ROMK) by MAPK stimulation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 May 29;104(22):9517-22. 

197.Joshua A. Shapiro, Wei Huang, Chenhui Zhang, Melissa J. Hubisz, Jian Lu, David A. Turissini, Shu Fang,Hurng-Yi Wang, Richard R. Hudson, Rasmus Nielsen, Zhu Chen, and Chung-I Wu.Adaptive genic evolution in the Drosophilagenomes. PNAS.  2007;104(7):22712276

198.Fang Shu,Shun Lv,Yan Qin,Xinlu Ma,Xin Wang,Xiaozhong Peng,Ying Luo,Bing-e Xu,Xiaoqing Sun, and Jun Wu.Functional characterization of human PFTK1 as a cyclin-dependent kinase. PNAS.  2007;104(22):9248-9253

199.Li-Heng Ma, Han Liu, Hui Xiong, Bing Chen, Xiao-Wei Zhang, Yue-Ying Wang, Huang-Ying Le, Qiu-Hua Huang, Qing-Hua Zhang, Bo-Liang Li, Zhu Chen, and Sai-Juan Chen Aberrant transcriptional regulation of the MLL fusion partner EEN byAML1-ETO and its implication in leukemogenesis Blood. 2007 Jan 15;109(2):769-77

200.Robert Lyle, Paola Prandini, Kazutoyo Osoegawa, Boudewijn ten Hallers, Sean Humphray, Baoli Zhu, Eduardo Eyras, Robert Castelo, Christine P. Bird, Sarantos Gagos2, Carol Scott, Antony Cox, Samuel Deutsch, Catherine Ucla, Marc Cruts, Sophie Dahoun, Xinwei She, Frederique Bena, Sheng-Yue Wang, Christine Van Broeckhoven, Evan E. Eichler, Roderic Guigo, Jane Rogers, Pieter J. de Jong, Alexandre Reymond, and Stylianos E. Antonarakis Islands of euchromatin-like sequence and expressed polymorphic sequences within the short arm of human chromosome 21 Genome Res. 17:1690-1696, 2007(Published online before print September 25, 2007).

201.The International HapMap Consortium*(Chinese National Human Genome Center at Shanghai Wei Huang (Principal Investigator), Xun Chu, Yungang He, Li Jin, Yangfan Liu, Yayun Shen, Weiwei Sun, Haifeng Wang, Yi Wang, Ying Wang,  Xiaoyan Xiong, Liang Xu). A second generation human haplotype map of over 3.1 million SNPs.  Nature 2007, 449: 851-861.

202.The International HapMap Consortium*(Chinese National Human Genome Center at Shanghai Wei Huang (Principal Investigator), Xun Chu, Yungang He, Li Jin, Yangfan Liu, Yayun Shen, Weiwei Sun, Haifeng Wang, Yi Wang, Ying Wang,  Xiaoyan Xiong, Liang Xu).Genome-wide detection and characterization of positive selection in human populations. Nature 2007, Oct 18;449(7164):913-8.

203.Yang YQ, ZHANG LJ, Dong H, Jiang CL, Zhu ZG, Wu JX, Wu YL, Han JS, Xiao HS, Gao HJ, Zhang QH. Upregulated expression of S100A6 in human gastric cancer. Journal of Digestive Diseases, 2007, 8(4): 186193

204.牛坚,李向农,韩泽广。人胰腺癌不同转移潜能细胞株的分离筛选和鉴定。《胰腺病学》200776):375-377

205.朱颖炜,林勇,张新,王要军,谢渭芬。纤溶酶原激活物抑制剂一1小干扰RNA对肝星状细胞生物学特性的影响。《中华消化杂志》20072710):662-665

206.尹川,林勇,沈健伟,张新,王要军,岳海燕,谢渭芬,曾欣。肝细胞核因子4α对肝肿瘤细胞功能基因表达的影响。《中华消化杂志》2007275):318-321

207.胡震,李文凤,柳晓义,张斌,曹明智,王永胜,赵林,杨文涛,陆洪芬,陆劲松,吴灵,狄根红,沈神炜,韩企夏,沈镇宙,黄薇,邵志敏。中国BRCAI基因突变相关性乳腺癌和散发性乳腺癌的比较研究。《中华外科杂志》2007457):489-490

208.胡震,李文凤,柳晓义,张斌,曹明智,王永胜,赵林,宋传鬼,陆劲松,吴灵,狄根红,沈神炜,韩企夏,沈镇宙,黄薇,邵志敏。中国乳腺癌患者BRCA1基因的频发突变5589de18。《中华医学遗传学杂志》2007244):378-381

209.于志强,李月彬,黄传新,褚仁远,胡诞宁,申宗侯,黄薇。中国人常染色体遗传的病理性近视基因定位。《中华眼科杂志》2007433):233-238

210.孙玲玲,褚迅,黄薇。华东地区汉族人群IL12B基因多态性与Graves病相关性研究。《国际遗传学杂志》 2007304):258-260

211.李文凤,胡震,柳晓义,张斌,曹明智,王永胜,赵林,刘雁冰,袁文涛,沈镇宙,黄薇,邵志敏。中国早发性乳腺癌患者中BRCA1基因突变分析。《中华医学遗传学杂志》2007245):499-504

212.李文凤,胡震,张斌,曹明智,王永胜,柳晓义,赵林,刘雁冰,袁文涛,沈镇宙,黄薇,邵志敏。中国家族性乳腺癌人群中发现重复出现的BRCA1 1100delAT突变。《中华医学杂志》2007872):76-80

213.Changzheng Dong, Ziliang Qian, Peilin Jia, Ying Wang,Wei Huang, Yixue Li. Gene-centric Characteristics of Genome-wide Association Studies.  PLOSone 2007, 2(12):e1262.

214.彭海林,宋凯,叶赛,宋怀光,刘锋,徐斌,张庆华。利用基因免疫进行日本血吸虫Sj22蛋白抗体制备的研究。中国生物工程杂志。200727(1):6-10

215.邓福兴,黄健,梁琦,韩泽广.CL-L1基因在肝癌中的表达及其功能研究.肿瘤,2007271 43-46.

216.黄成玉、卢艳、王玮、鞠川、冯正、杨忠、王升跃、胡薇。日本血吸虫弹性蛋白酶基因的恐龙、表达及虫期特异性转录。中国寄生虫学与寄生虫病杂志。